linearecta.be

 

 

Gebruiksvoorwaarden

1.1. Algemeen

U mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden. Wij behouden het recht deze voorwaarden op elk moment te wijzigen.

1.2. Intellectuele eigendomsrechten

U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Linearecta.be. De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of meedelen aan het publiek, dan moet u hiervoor onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privé-gebruik, alsook het recht om ze te gebruiken in familiekring.

Sommige namen, tekens of logo's op deze website zijn geregistreerde handelsmerken. Die mag u niet gebruiken.

Als we u de mogelijkheid bieden om eigen bijdragen op de website te laten opnemen, mag u geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie op de website. In elk geval vrijwaren we ons tegen aanspraken van derden.

1.3. Aanbrengen van een hyperlink naar een website beheerd door Linearecta.be

U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de startpagina van Linearecta.be. De Linearecta.be-website dient te worden geopend als nieuwe pagina. Andere hyperlinks mag u alleen aanbrengen na onze uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring. U kunt uw verzoek sturen.

1.4. Links naar websites beheerd door derden

Als op de Linearecta.be-website links staan naar websites die beheerd worden door derden, zijn deze uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. Linearecta.be controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat wij en de uitbaters van deze websites op de een of andere manier samenwerken of dat we de informatie op deze websites goedgekeurd hebben.